Antonim: Pengertian, Jenis dan 200++ Contoh Kata Antonim

Antonim adalah hubungan sematik diantara dua ujaran di mana maknanya menunjukan kebalikan, pertentangan atau kontras satu sama lain. Antonim berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu anti yang artinya melawan dan onoma yang berarti nama. Secara singkat antonim atau antonimi dapat disebut lawan kata. Adapun kata yang sering dihubungkan dengan antonim adalah sinonim yang artinya persamaan kata.

 

Jenis Antonim

1. Antonim Mutlak

Antonim mutlak adalah pertentangan makna antara satu kata dengan kata lainnya yang bersifat mutlak. Jika kata yang satunya dibenarkan maka kata lainnya diingkarkan. Jika satu katanya positif, kata lainnya berarti negatif, dan sebaliknya. Misalnya:

Gerak dan diam. suatu benda yang dikatakan sedang bergerak tentu tidak sedang dalam keadaan diam dan sebaliknya, sesuatu yang dikatakan diam tentu tidak sedang dalam keadaan bergerak. Kedua keadaan ini tidak dapat berlangsung bersamaan melainkan bergantian.

Hidup dan mati. Kata hidup dan mati merupakan dua kata yang berpasangan antonim secara mutlak. Sesuatu yang hidup pasti tidak mati dan sebaliknya sesuatu yang mati pasti tidak hidup.

 

2. Antonim Kutub

Antonim yang menunjukan pertentangan makna antar kata secara tidak mutlak melainkan bergradasi. Hal ini terjadi karena terdapat tingkatan makna yang bertentangan antara kata yang berantonim sehingga batasan makna tidak dapat ditentukan dengan jelas dan tegas. Contoh:

Jauh x dekat
Panjang x pendek
Tinggi x rendah
Terang x gelap
Luas x sempir
Kaya x miskin
Besar x kecil

 

3. Antonim Relasional

Antonim yang menjukan makna kata yang memiliki sifat saling melengkapi atau relasional. Maksudnya, satu kata hadir karena ada kata lain yang menjadi oposisinya. Contoh:

Menjual x Membeli
Suami x Istri
Maju x Mundur
Pulang x Pergi
Memberi x Menerima
Belajar x Mengajar
Guru x Murid

 

4. Antonim Hierarki

Antonim yang makna katanya berbentuk deret jenjang atau tingkatan tertentu. Kata yang memiliki hubungan antonim hierarki biasanya berupa kata yang menyatakan satuan ukuran, satuan hitungan, satuan penanggalan dan jenjang kepangkatan. Contoh:

Meter x Kilometer
Kuintal x Ton
Gram x Kilogram

 

5. Antonim Majemuk

Antonim majemuk atau oposisi majemuk, kata dalam hubungan antonim ini memiliki lawan kata lebih dari satu. Contoh dari jenis antonim ini adalah

Sedih bisa berantonim dengan senang, riang, gembira atau bahagia.

Berdiri bisa berantonim dengan duduk, tidur, jongkok, tiarap atau terlentang.

 

Contoh Antonim

A

Abadi x Fana
Abdi x Majikan
Abolisi x Pemberatan
Absen x Hadir
Abstrak x Konkrit
Akrab x Tak kenal
Akurat x Meleset
Amatir x Ahli
Apex x Zenit
Autentik x Palsu

B

Beraneka x Semacam
Berbeda x Sesuai
Berhasil x Gagal
Berongga x Rapat
Bersimbah x Kering
Berubah x Konstan
Bonafid x Marjinal
Bongsor x Kerdil
Botani x Nabati
Brilian x Dungu

C

Cacat x Normal
Cair x Padat
Canggih x Terbelakang
Cantik x Jelek
Cedera x Pulih
Cemas x Tenang
Cepat x Lambat
Cerah x Kelam
Ceroboh x Waspada
Cicir x Jumpa

D

Dedukasi x Induksi
Defertilisasi x Pemupukan
Degenerasi x Kemajuan
Delusi x Nyata
Depresi x Resesi
Destruktif x Konstruktif
Dialog x Monolog
Dinamis x Statis
Diskursus x Dogma
Dualisme x Padu

E

Eklektik x Gradul
Ekspresi x Impresi
Ekspresif x Pasif
Ekstrinsik x Internal
Elektrik x Tak pilih-pilih
Elusif x Canggih
Epigon x Maestro
Esoteris x Revolusi
Evaporasi x Kondensasi
Evolusi x Revolusi

F

Fakta x Fiksi
Feminim x Maskulin
Fiksi x Nonfiksi
Frontal x Gradual
Fisik x Mental

G

Gadai x Tebus
Gagal x Berhasil
Gamang x Berani
Gampang x Susah
Ganjil x Genap
Gasal x Genap
Gelap x Terang
Gelisah x Tentram
Gemuk x Kurus
Gratis x Berbayar

H

Hadir x Absen
Harmoni x Sumbang
Hayati X Baka
Hayati X Mati
Hemat x Boros
Higienis x Kotor
Hiperbola X Apa adanya
Hirau x Abai
Holistik X Monistik
Homogen x Heterogen

I

Identik x Berbeda
Ikat x Urai
Ilegal x Sah
Imigrasi x Emigrasi
Indah x Jelek
Individu x Kelompok
Ingin x Enggan
Insomnia x Nyenyak
Internal x Eksternal
Isi x Kulit

J

Jahat x Baik
Jantan x Betina
Jauh x Dekat
Jawab x Tanya
Jelek x Bagus
Jernih x Keruh
Jinak x Buas
Jual x Beli
Jujur x Bohong
Jumbo x Kecil

K

Kabur x Jelas
Kakek x Nenek
Kandang X Tandang
Kekal x Fana
Kemudian x Dahulu
Kendala x Pendukung
Kendur x Tegang
Kerap x Jarang
Kolot x Modern
Kusut x Rapi

L

Lamban x Cekatan
Lambat x Cepat
Lancar x Macet
Legal x Ilegal
Lembut x Kasar
Langit x Bumi
Lenyap x Muncul
Liar x Jinak
Lintang x Bujur
Longgar x Sempit

M

Mahal x Murah
Maju x Mundur
Maksimal x Minimal
Mancung x Pesek
Mandiri x Bergantug
Marah x Senang
Minor x Mayor
Mitos x Fakta
Modern x kuno
Moral x Amoral

N

Naik x Turun
Nakal x Baik
Netral x Berpihak
Nekat x Takut
Neraka x Surga
Nikah x Cerai
Nirwana x Dunia
Nisbi x Mutlak
Nomadik x Menetap
Normal x Anomali

O

Ofensif x Bertahan
Oponen x Eksponen
Optimal x Terburuk
Optimis x Pesimis
Orang tua x Anak
Orator x Pendengar
Organik x Anorgani
Orisinil x Plagiat
Otomatis x Manual
Otoriter x Demoktrasi

P

Padat x Renggang
Pahala x Dosa
Pahit x Manis
Pakar x Awam
Panas x Dingin
Pasca x Pra
Pejuang x Pengkhianat
Pertahanan x Serangan
Plural x Tunggal
Pro x Kontra

R

Rajin x Malas
Raksasa x Kerdil
Ramai x Sepi
Rapi x Berantakan
Rasional x Irrasional
Regresif x Progresif
Remeh x Penting
Resesi x Kemajuan
Ritel x Grosir
Rutin x Jarang

S

Sah x Ilegal
Sama x Beda
Sebab x Akibat
Sedih x Senang
Senior x Junior
Sesuai x Berbeda
Simpati x Antipati
Skeptis x Yakin
Subur x Tandus
Suka x Duka

T

Tajam x Tumpul
Tambah x Kurang
Tanam x Tuai
Tangguh x Rentan
Tangkap x Lepas
Tanjakan x Turunan
Tinggi x Rendah
Tradisional x Modern
Tua x Muda
Tunggal x Jamak

U

Ubah x Tetap
Umum x Khusus
Unduh x Unggah
Unggul x Tertinggal
Ungkap x Pendam
Universal x Parsial
Untung x Rugi
Urakan x Teratur
Usai x Mulai
Utara x Selatan

V

Vademikum x Kamus Besar
Vassal x Merdeka Vektor
Vekto x Skalar
Vertikal x Horizontal
Virulen x Baik
Vokal x Pendiam

W

Wreda x Muda

Y

Ya x Tidak
Yakin x Ragu

Z

Zalim x Baik

Sumber:

Suladi. 2015. Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Paragraf. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Leave a Comment